Sposoby myślenia, które zmieniają świat

zdjecie_pw1 — kopia

Dzień dobry! Nazywam się Małgorzata Pawlak, jestem psycholożką i badaczką społeczną.

Zapraszam na konsultacje psychologiczne związane z pracą zawodową i finansami.

Obecnie jestem związana z Szkołą Główną Handlową jako badaczka i wykładowczyni w Instytucie Kapitału Ludzkiego SGH, wcześniej – doktorantka w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym. Jestem też Ekspertką Społeczności ING. Zachęcam do przeczytania wywiadu ze mną na temat kobiet na rynku finansowym i rynku pracy.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej.


Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobywałam z firmach takich jak Unilever, Mars Polska i Procter&Gamble, gdzie odpowiadałam za wizerunek pracodawcy i realizację projektów związanych z dobrostanem pracowników. Wyłączną odpowiedzialność za zaangażowanie personelu oraz badanie ich opinii i kompetencji przejęłam w T-Mobile Polska. Zainicjowałam tam m.in. wprowadzenie nowych narzędzi do badań.

Prowadziłam też sesje diagnostyczno-rozwojowe dla pracowników i menedżerów. Z tymi ostatnimi pracowałam też nad sposobami zwiększenia zaangażowania pracowników – przekładanie języka psychologicznego na język lekkostrawny dla finansistów i menedżerów uważam za jedno z największych HR-owych wyznań. Jest to jednak ten kawałek pracy, który potrafi przynieść wiele satysfakcji.

Osoby, które potrzebowały porad i konsultacji na temat kariery zawodowej, wspierałam również jako psycholog i doradczyni zawodowa na Politechnice Warszawskiej.


Doświadczenie badawcze

Równolegle ze ścieżką biznesową kierowałam międzynarodowymi projektami badawczymi na temat psychologii pracy, psychologii finansowej oraz opinii młodych ludzi jako dwukrotna stypendystka Fundacji im. Lesława A. Pagi oraz stypendystka programu Think Forward Initiative (o których można poczytać więcej tutaj). O tym, co polscy i czescy studenci wiedzą o gospodarce, opowiadałam między innymi na antenie Radia TOK FM.


Wystąpienia i publikacje

Niedawno ukazała się książka, której jestem współautorką. Piszę o psychologicznych konsekwencjach pozostawania bez pracy. Publikacja „Od makrostruktur do mikrohistorii. Instytucje po 1989 roku na Bałkanach oraz w Europie Środkowej i Wschodniej” do zamówienia tutaj.

       Publikacje i wystąpienia w języku angielskim

 • Polish and Czech Students: Political Opinions and Financial Literacy (konferencja “Children of Transition, Children of War” na Uniwersytecie Wiedeńskim, XI 2016).
 • Prezentacja doktorskiego projektu badawczego w ramach sekcji międzynarodowej festiwalu HARKAT na Uniwersytecie w Isfahanie (Iran, XI 2018)
 •  Religious Beliefs and Economics: Selected Aspects (konferencja „Nature and Society: Culture, Development and Environment” na Uniwersytecie w Zagrzebiu w Chorwacji,  XI 2015;
 • Women in Business: Challenges and Chances from an Economic and Psychological Perspective  (konferencja “Sprit of Entrepreneurship” na International Balkan University w Macedonii, X 2015).
 • International Trade Challenges: Psychological Perspective (konferencja “Globalization: Impact on Trade, Economy and Law” na Uniwersytecie w Prisztinie w Kosowie, V 2016).
 • Cognitive Mechanisms and Their Impact on the Perception of the Past and the Future (konferencja “Symposium Change” na Uniwersytecie w Zagrzebiu, XI 2016).
 • Leadership Potential: Definitions and Assessment (konferencja International Student Congress na International Balkan University w Skopje, IX 2016).
 • Private History of Industry in Autobiographical Narratives of Former Coal Mine Workers from Upper Silesia Region in Poland (konferencja “Exploring the Past: New Social History at The Crossroads of Methodological Trends” na Akademii Kijowsko-Mohylańskiejw Kijowie, IV 2018).
 • Polish Students and Money – publikacja z badań dostępna na stronie https://www.thinkforwardinitiative.com/research/polish-students-and-money
 •  Cognitive Psychology for Beginners (Psychologia poznawcza dla początkujących) – autorkie warsztaty dla studentów Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz dla studentów zagranicznych z Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Erasmus Students Network (UW – 2017-2018).
 •  Pawlak M., Professional careers of women: internal obstacles, w: Proceedings of the International Masaryk Conference, Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, Hradec Kralove, 2015, ISBN 978-80-87952-12-2;
 • Pawlak M., Talaga S., Polish and Czech Students: Education, Financial Literacy and Political Preferences Related to the Economic Issues, w: Proceedings of the International Masaryk Conference, Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, Hradec Kralove, 2015, ISBN 978-80-87952-12-2.
 • Pawlak M., Talaga S., V4 Lab: financial literacy and economic knowledge of Polish and Czech students, raport dostępny online w angielskiej, polskiej i czeskiej wersji językowej.

      Rozdziały w książkach i wystąpienia w języku polskim
 • Jednostka i instytucje na rynku pracy w świetle Pamiętników bezrobotnych – perspektywa II i III Rzeczypospolitej – rozdział w książce „Od makrostruktur do mikrohistorii”.
 • Od roboty do kariery. Zakład pracy w dobie transformacji systemowej w Polsce (konferencja: „Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach” na Uniwersytecie Warszawskim, I 2019).
 • Pawlak M., Związek między kondycją finansową Narodowego Funduszu Zdrowia a ograniczonym dostępem do świadczeń medycznych, w: Współczesne problemy bankowości i finansów z perspektywy młodych naukowców, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin, 2014, ISBN 978-83-87249-64-9.
 • Pawlak M., Wiedza finansowa i poglądy na tematy gospodarcze Polaków (w ramach publikacji pokonferencyjnej „Przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w Europie Środkowej i Wschodniej w XXI wieku” – w przygotowaniu).
 • Edukacja ekonomiczna w Polsce: formy, efekty i perspektywy (konferencja „Człowiek a edukacja” na Uniwersytecie Rzeszowskim, IX 2015).