Dzień dobry! Nazywam się Małgorzata Pawlak.

Jestem psychologiem, ekonomistką i doradczynią zawodową. Prowadzę też poradnictwo dla osób indywidualnych i instytucji. 

 • Tworzę treści edukacyjne (artykuły, wywiady),
 • Pomagam wybrać studia i/lub pracę
 • Towarzyszę w odkrywaniu własnej ścieżki zawodowej
 • Wspieram w procesie rekrutacji (CV, rozmowy)
 • Doradzam, jak skutecznie zarządzać zespołem
 • Radzę, jak pokonać stres i wypalenie zawodowe
 • Uczę, jak okiełznać finanse i budżet osobisty.

Moje wartości to autentycznośćempatia i twórczość.

Łączę tematykę biznesową i psychologiczną, piszę, prowadzę treningi, badania oraz indywidualne konsultacje.

Ze względu na zaangażowanie społeczne znam też specyfikę pracy w trzecim sektorze.

W latach 2020-2022 pracowałam jako nauczycielka akademicka w Szkole Głównej Handlowej, gdzie uczyłam, jak rozwijać kompetencjezarządzać zespołami czy ograniczać stres. Doświadczenie zawodowe zdobywałam też w globalnych firmach.


Wykształcenie

 • Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim (5-letnie dzienne studia magisterskie)
 • Finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej (dzienne studia magisterskie + licencjackie)
 • Studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym (ukończone dwa lata, dwukrotnie otrzymałam stypendium dla najlepszych doktorantów oraz dotację projakościową)
 • Wybrane szkolenia na temat psychoterapii poznawczo-behawioralnej – Centrum CBT EDU (2020)
 • Szkoła Letnia „Płeć na rynku pracy” – UNDP w Lublinie (oddział ONZ).

Doświadczenie zawodowe

 • MalgorzataPawlak.pl – poradnictwo dla osób prywatnych i instytucji
 • Wykładowczyni i badaczka w Instytucie Kapitału Ludzkiego SGH (2020-2022)
 • Psycholog, doradczyni zawodowa (Politechnika Warszawska – 2019-2020)
 • Ekspertka Społeczności ING – autorka artykułów i komentarzy
 • Projekty w działach HR (Mars Polska, Procter&Gamble)
 • Budowanie wizerunku pracodawcy (Unilever)
 • Zaangażowanie i rozwój personelu (T-Mobile)
 • Sesje diagnostyczno-rozwojowe (T-Mobile)
 • Sesje doradcze dla menedżerów (T-Mobile)
 • Diagnostyka psychologiczna (pełne uprawnienia, PAPI, Extended Disc)
 • Twórczyni i wieloletnia koordynatorka projektu „Warszawa dla początkujących”.

Doświadczenie badawcze

 • Dwukrotna stypendystka Fundacji im. Lesława A. Pagi
 • Stypendystka międzynarodowego Think Forward Initiative (więcej tutaj)
 • Wywiad na temat badań na Millenialsach dla Radia TOK FM
 • Stypendia dla najlepszych doktorantów (SGH)
 • Stypendium – dotacja projakościowa dla doktorantów (SGH).

Wystąpienia i artykuły eksperckie


Wystąpienia jako szefowa projektu „Warszawa dla początkujących”:

 • Wywiad dla portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl
 • Wywiad w ramach projektu Młodzi Menedżerowie Kultury
 • Reportaż na temat projektu w Studiu Reportażu Polskiego Radia
 • Rozmowa o „Warszawie dla początkujących” w Polskim Radiu
 • Artykuł w Newsweeku na temat projektu i „warszawskich słoików”.

       Publikacje i wystąpienia w języku angielskim

 • Pawlak, M. (2021), Millennials, Meaningfulness and Hybrid Work – Polish Case Study, Organizacja i Kierowanie. Artykuł jest dostępny tutaj.
 • Pawlak, M., Szyszka, A., (2019), Polish Students and Money. Report– publikacja z badań prowadzonych wspólnie z prof. Adamem Szyszką jest dostępna na stronie ING Think Forward Initiative.
 • Prezentacja doktorskiego projektu badawczego w ramach sekcji międzynarodowej festiwalu HARKAT na Uniwersytecie w Isfahanie (Iran, XI 2018).
 • Private History of Industry in Autobiographical Narratives of Former Coal Mine Workers from Upper Silesia Region in Poland (konferencja “Exploring the Past: New Social History at The Crossroads of Methodological Trends” na Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie, Ukraina, IV 2018).
 • Cognitive Psychology for Beginners. Workshop (Psychologia poznawcza dla początkujących) – autorskie warsztaty dla studentów Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz dla studentów zagranicznych z Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Erasmus Students Network (UW – 2017-2018).
 • Polish and Czech Students: Political Opinions and Financial Literacy (konferencja “Children of Transition, Children of War” na Uniwersytecie Wiedeńskim, XI 2016).
 • Women in Business: Challenges and Chances from an Economic and Psychological Perspective (konferencja “Sprit of Entrepreneurship” na International Balkan University w Macedonii, X 2015).
 • International Trade Challenges: Psychological Perspective (konferencja “Globalization: Impact on Trade, Economy and Law” na Uniwersytecie w Prisztinie w Kosowie, V 2016).
 • Cognitive Mechanisms and Their Impact on the Perception of the Past and the Future (konferencja “Symposium Change” na Uniwersytecie w Zagrzebiu, XI 2016).
 • Leadership Potential: Definitions and Assessment (konferencja International Student Congress na International Balkan University w Skopje, IX 2016).
 • Pawlak M., Talaga S., (2016) V4 Lab: financial literacy and economic knowledge of Polish and Czech studentsraport dostępny online w angielskiej, polskiej i czeskiej wersji językowej.
 • Religious Beliefs and Economics: Selected Aspects (konferencja „Nature and Society: Culture, Development and Environment” na Uniwersytecie w Zagrzebiu w Chorwacji,  XI 2015.
 • Pawlak M., Professional Careers of Women: Internal Obstaclesw: Proceedings of the International Masaryk Conference, Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, Hradec Kralove, 2015, ISBN 978-80-87952-12-2;
 • Pawlak M., Talaga S., Polish and Czech Students: Education, Financial Literacy and Political Preferences Related to the Economic Issues, w: Proceedings of the International Masaryk Conference, Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, Hradec Kralove, 2015, ISBN 978-80-87952-12-2.


      Rozdziały w książkach i wystąpienia w języku polskim

 • Pawlak, M. (2022), Zrównoważone zarządzanie kapitałem ludzkim a satysfakcja z pracy [w:] Wojtczuk-Turek, A. (red.) Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Książka do kupienia tutaj.
 • Pawlak, M. (2020), Wiedza finansowa i poglądy na tematy gospodarcze Polaków [w:] Wybrane problemy przemian w Europie Środkowej i Wschodniej, Politechnika Gdańska.
 • Pawlak M. (2019), Jednostka i instytucje na rynku pracy w świetle „Pamiętników bezrobotnych” [w:] Cmiel-Bażant M., Kosieradzka A. (red.) Od makrostruktur do mikrohistorii, Wydawnictwo Naukowe Libron, Uniwersytet Warszawski. Książka do kupienia tutaj.
 • Pawlak M. (2014), Związek między kondycją finansową Narodowego Funduszu Zdrowia a ograniczonym dostępem do świadczeń medycznych [w:] Współczesne problemy bankowości i finansów z perspektywy młodych naukowców, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin, ISBN 978-83-87249-64-9.
 • Od roboty do kariery. Zakład pracy w dobie transformacji systemowej w Polsce (konferencja: „Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach” na Uniwersytecie Warszawskim, I 2019).
 • Edukacja ekonomiczna w Polsce: formy, efekty i perspektywy (konferencja „Człowiek a edukacja” na Uniwersytecie Rzeszowskim, IX 2015).
Autorką identyfikacji wizualnej jest Aleksandra Hachuła: www.olahachula.pl.
Autorką zdjęć jest Natalia Kaniak. Instagram: @enshots.

Powrót do góry