BiogramMoje wartości to autentyczność, empatia i twórczość. Kieruję się nimi i w życiu, i w pracy zawodowej. Łączę tematykę biznesową i psychologiczną, wspieram, edukuję, prowadzę treningi oraz indywidualne konsultacje. Ze względu na zaangażowanie społeczne znam też specyfikę pracy w trzecim sektorze. W latach 2020-2022 pracowałam jako wykładowczyni w Szkole Głównej Handlowej, gdzie uczyłam, jak rozwijać kompetencje, zarządzać zespołami czy ograniczać stres. Doświadczenie zawodowe zdobywałam też w globalnych firmach i środowisku akademickim. Stworzyłam też od podstaw projekt promujący wolontariat i pracę w kulturze. Był on kierowany do studentów pod hasłem “Warszawa dla początkujących”.

Szczególnie bliska jest mi praca z Millenialsami. Wyzwania zawodowe przedstawicieli i przedstawicielem tego pokolenia poznawałam nie tylko w praktyce (pracując jako psycholog z osobami z uczelni i korporacji), ale również jako koordynatorka międzynarodowych projektów badawczych na ten temat.

Wykształcenie

 • psychologia na Uniwersytecie Warszawskim (5-letnie magisterskie)
 • finanse w Szkole Głównej Handlowej (5-letnie magisterskie)
 • studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej (od 2016)
 • Szkoła Letnia “Płeć na rynku pracy” (ONZ)

Doświadczenie zawodowe

 • Wykładowczyni i badaczka w Instytucie Kapitału Ludzkiego SGH (2020-2022)
 • Psycholog, doradczyni zawodowa (Politechnika Warszawska)
 • Ekspertka Społeczności ING – autorka artykułów i komentarzy
 • projekty w działach HR (Mars Polska, Procter&Gamble)
 • budowanie wizerunku pracodawcy (Unilever)
 • zaangażowanie i rozwój personelu (T-Mobile)
 • sesje diagnostyczno-rozwojowe (T-Mobile)
 • sesje doradcze dla menedżerów (T-Mobile)
 • diagnostyka psychologiczna (pełne uprawnienia, certyfikacja (PAPI, Extended Disc)
 • promocja wolontariatu i pracy w kulturze – twórczyni projektu “Warszawa dla początkujących”
 • współpraca ze Stowarzyszeniem “Tęczówka” jako fotografka.

Doświadczenie badawcze

 • dwukrotna stypendystka Fundacji im. Lesława A. Pagi
 • stypendystka międzynarodowego Think Forward Initiative (więcej tutaj)
 • wywiad na temat badań na Millenialsach dla Radia TOK FM
 • stypendia dla najlepszych doktorantów
 • stypendium – dotacja projakościowa dla doktorantów.

Wystąpienia i artykuły eksperckie

Wystąpienia jako szefowa projektu “Warszawa dla początkujących”:

 • wywiad dla portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl
 • wywiad w ramach projektu Młodzi Menedżerowie Kultury
 • reportaż na temat projektu w Studiu Reportażu Polskiego Radia
 • rozmowa o “Warszawie dla początkujących” w Polskim Radiu
 • artykuł w Newsweeku na temat projektu i “warszawskich słoików”.

Wystąpienia i publikacje naukowe

Niedawno ukazała się książka, której jestem współautorką. Piszę o psychologicznych konsekwencjach pozostawania bez pracy. Publikacja „Od makrostruktur do mikrohistorii. Instytucje po 1989 roku na Bałkanach oraz w Europie Środkowej i Wschodniej” do zamówienia tutaj.

       Publikacje i wystąpienia w języku angielskim

 • Polish and Czech Students: Political Opinions and Financial Literacy (konferencja “Children of Transition, Children of War” na Uniwersytecie Wiedeńskim, XI 2016).
 • Prezentacja doktorskiego projektu badawczego w ramach sekcji międzynarodowej festiwalu HARKAT na Uniwersytecie w Isfahanie (Iran, XI 2018)
 • Religious Beliefs and Economics: Selected Aspects (konferencja „Nature and Society: Culture, Development and Environment” na Uniwersytecie w Zagrzebiu w Chorwacji,  XI 2015;
 • Women in Business: Challenges and Chances from an Economic and Psychological Perspective (konferencja “Sprit of Entrepreneurship” na International Balkan University w Macedonii, X 2015).
 • International Trade Challenges: Psychological Perspective (konferencja “Globalization: Impact on Trade, Economy and Law” na Uniwersytecie w Prisztinie w Kosowie, V 2016).
 • Cognitive Mechanisms and Their Impact on the Perception of the Past and the Future (konferencja “Symposium Change” na Uniwersytecie w Zagrzebiu, XI 2016).
 • Leadership Potential: Definitions and Assessment (konferencja International Student Congress na International Balkan University w Skopje, IX 2016).
 • Private History of Industry in Autobiographical Narratives of Former Coal Mine Workers from Upper Silesia Region in Poland (konferencja “Exploring the Past: New Social History at The Crossroads of Methodological Trends” na Akademii Kijowsko-Mohylańskiejw Kijowie, IV 2018).
 • Polish Students and Money – publikacja z badań dostępna na stronie ING Think Forward Initiative.
 • Cognitive Psychology for Beginners (Psychologia poznawcza dla początkujących) – autorkie warsztaty dla studentów Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz dla studentów zagranicznych z Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Erasmus Students Network (UW – 2017-2018).
 • Pawlak M., Professional Careers of Women: Internal Obstacles, w: Proceedings of the International Masaryk Conference, Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, Hradec Kralove, 2015, ISBN 978-80-87952-12-2;
 • Pawlak M., Talaga S., Polish and Czech Students: Education, Financial Literacy and Political Preferences Related to the Economic Issues, w: Proceedings of the International Masaryk Conference, Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, Hradec Kralove, 2015, ISBN 978-80-87952-12-2.
 • Pawlak M., Talaga S., V4 Lab: financial literacy and economic knowledge of Polish and Czech students, raport dostępny online w angielskiej, polskiej i czeskiej wersji językowej.

      Rozdziały w książkach i wystąpienia w języku polskim

 • Jednostka i instytucje na rynku pracy w świetle Pamiętników bezrobotnych – perspektywa II i III Rzeczypospolitej – rozdział w książce „Od makrostruktur do mikrohistorii”.
 • Od roboty do kariery. Zakład pracy w dobie transformacji systemowej w Polsce (konferencja: „Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach” na Uniwersytecie Warszawskim, I 2019).
 • Pawlak M., Związek między kondycją finansową Narodowego Funduszu Zdrowia a ograniczonym dostępem do świadczeń medycznych, w: Współczesne problemy bankowości i finansów z perspektywy młodych naukowców, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin, 2014, ISBN 978-83-87249-64-9.
 • Pawlak M., Wiedza finansowa i poglądy na tematy gospodarcze Polaków (w ramach publikacji pokonferencyjnej „Przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w Europie Środkowej i Wschodniej w XXI wieku” – w przygotowaniu).
 • Edukacja ekonomiczna w Polsce: formy, efekty i perspektywy (konferencja „Człowiek a edukacja” na Uniwersytecie Rzeszowskim, IX 2015).
Konferencja na Uniwersytecie w Isfahanie, Iran


Powrót do góry