Jak pracuję?#

Każdy proces doradczy jest inny, bo każda osoba jest wyjątkowa, a każda sytuacja – niepowtarzalna. Poradnictwo psychologiczne i zawodowe opiera się na celach i potrzebach osoby, która z niego korzysta. Nasze spotkania to przestrzeń dla Ciebie – moim zadaniem jest wspieranie Cię w określaniu i osiąganiu Twoich celów, jak również oferowanie narzędzi, które mogą być przydatne.


Korzystam ze swojej wiedzy merytorycznej i doświadczenia, by pomóc Ci w wyborze ścieżki kariery, stworzyć profesjonalne dokumenty aplikacyjne, przygotować Cię do rozmów kwalifikacyjnych czy wesprzeć w odnalezieniu pracy w zgodzie z Twoimi potrzebami i mocnymi stronami. Wspieram również osoby, które zmagają się ze stresem i wypaleniem zawodowym. Pracuję również z menedżerami, którzy chcą skuteczniej zarządzać sobą i swoimi zespołami.


W ramach pierwszej, bezpłatnej rozmowy telefonicznej rozmawiamy o potrzebach i możliwościach, tak, aby określić, czy i na jakich zasadach podejmiemy współpracę. Wybieramy dogodny termin i określamy wstępnie liczbę spotkań. Zależnie od celu może być ich jedno, kilka, kilkanaście lub więcej, jak w przypadku chęci zmiany pracy, branży czy pogłębionych poszukiwań własnej ścieżki zawodowej.


Pierwsze spotkanie online pozwala mi Cię lepiej poznać i określić cele oraz przebieg danego procesu. W przypadku poradnictwa zawodowego w ramach tego spotkania oferuję również analizę CV. Zwykle sesje doradcze odbywają się raz w tygodniu w jednym określonym terminie. Wykorzystuję komunikator Skype lub Google Meet, zależnie od preferencji. Z kwestii formalnych – istnieje możliwość wystawianie faktury, jeśli jej potrzebujesz.


Tematyka kolejnych spotkań online uzależniona jest od Twoich potrzeb. Może być to analiza budżetu osobistego, ćwiczenie rozmowy kwalifikacyjnej, praca nad określeniem wartości, celów, mocnych stron, a także obszarów do poprawy. W swojej pracy wykorzystuję techniki poznawczo-behawioralne, dzięki czemu oferuję nie tylko praktyczne wskazówki, ale także motywuję do podejmowania nowych wyzwań i pomagam zmienić te sposoby myślenia o karierze i/lub finansach, które mogą utrudniać Ci osiągnięcie Twoich celów.


Każda konsultacja i każdy proces jest inny, bo każda osoba, która się do mnie zgłasza, jest wyjątkowa. Każda historia – niepowtarzalna. I właśnie dlatego tak bardzo lubię tę pracę!


Zapraszam do kontaktu: malgorzata.katarzyna.pawlak@gmail.com lub +48 508 471 510.

Powrót do góry