Wystąpienia i publikacje

Paga_2016_gala

Publikacje i wystąpienia w języku angielskim

 • Polish and Czech Students: Political Opinions and Financial Literacy (konferencja “Children of Transition, Children of War” na Uniwersytecie Wiedeńskim, XI 2016).
 • Prezentacja doktorskiego projektu badawczego w ramach sekcji międzynarodowej festiwalu HARKAT na Uniwersytecie w Isfahanie (Iran, XI 2018)
 •  Religious Beliefs and Economics: Selected Aspects (konferencja „Nature and Society: Culture, Development and Environment” na Uniwersytecie w Zagrzebiu w Chorwacji,  XI 2015;
 • Women in Business: Challenges and Chances from an Economic and Psychological Perspective  (konferencja “Sprit of Entrepreneurship” na International Balkan University w Macedonii, X 2015).
 • International Trade Challenges: Psychological Perspective (konferencja “Globalization: Impact on Trade, Economy and Law” na Uniwersytecie w Prisztinie w Kosowie, V 2016).
 • Cognitive Mechanisms and Their Impact on the Perception of the Past and the Future (konferencja “Symposium Change” na Uniwersytecie w Zagrzebiu, XI 2016).
 • Leadership Potential: Definitions and Assessment (konferencja International Student Congress na International Balkan University w Skopje, IX 2016).
 • Private History of Industry in Autobiographical Narratives of Former Coal Mine Workers from Upper Silesia Region in Poland (konferencja “Exploring the Past: New Social History at The Crossroads of Methodological Trends” na Akademii Kijowsko-Mohylańskiejw Kijowie, IV 2018).
 • Polish Students and Money – publikacja z badań dostępna na stronie https://www.thinkforwardinitiative.com/research/polish-students-and-money
 •  Cognitive Psychology for Beginners (Psychologia poznawcza dla początkujących) – autorkie warsztaty dla studentów Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz dla studentów zagranicznych z Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Erasmus Students Network (UW – 2017-2018).
 •  Pawlak M., Professional careers of women: internal obstacles, w: Proceedings of the International Masaryk Conference, Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, Hradec Kralove, 2015, ISBN 978-80-87952-12-2;
 • Pawlak M., Talaga S., Polish and Czech Students: Education, Financial Literacy and Political Preferences Related to the Economic Issues, w: Proceedings of the International Masaryk Conference, Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, Hradec Kralove, 2015, ISBN 978-80-87952-12-2.
 • Pawlak M., Talaga S., V4 Lab: financial literacy and economic knowledge of Polish and Czech students, raport dostępny online w angielskiej, polskiej i czeskiej wersji językowej.

Rozdziały w książkach i wystąpienia w języku polskim
 • Jednostka i instytucje na rynku pracy w świetle Pamiętników bezrobotnych – perspektywa II i III Rzeczypospolitej – rozdział w książce “Od makrostruktur do mikrohistorii”.
 • Od roboty do kariery. Zakład pracy w dobie transformacji systemowej w Polsce (konferencja: „Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach” na Uniwersytecie Warszawskim, I 2019).
 • Pawlak M., Związek między kondycją finansową Narodowego Funduszu Zdrowia a ograniczonym dostępem do świadczeń medycznych, w: Współczesne problemy bankowości i finansów z perspektywy młodych naukowców, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin, 2014, ISBN 978-83-87249-64-9.
 • Pawlak M., Wiedza finansowa i poglądy na tematy gospodarcze Polaków (w ramach publikacji pokonferencyjnej „Przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w Europie Środkowej i Wschodniej w XXI wieku” – w przygotowaniu).
 • Edukacja ekonomiczna w Polsce: formy, efekty i perspektywy (konferencja „Człowiek a edukacja” na Uniwersytecie Rzeszowskim, IX 2015).

Powrót do góry